Met mijn boek Verwonderwezens ben ik in 2023 afgestudeerd aan de HKU, richting Illustratie. 
Verwonderwezens
Visueel dagboek over bijzondere ontmoetingen

Verwonderwezens bevraagt het menscentrale denken dat in de westerse cultuur heerst. 
In Verwonderwezens worden de prachtige eigenschappen van dieren die we dagelijks om ons heenhebben uit hun context gehaald en aan wezens gegeven die door hun uiterlijk al verwondering en bewondering oproepen. Hiermee vraagt het boek aandacht voor de mooie kwaliteiten die dieren hebben, maar aan welke wij als mens volledig voorbij gaan.
De kwaliteit van leven van dieren in de westerse maatschappij is niet goed. We schatten dieren niet op waarde, kijken niet eerlijk naar hun behoeftes en behandelen ze als dingen waar winst op gemaakt kan worden in plaats van als levende wezens. Als wij alles in het leven van een dier bepalen, inclusief hun dood, is het dan niet meer dan eerlijk om vanuit hun oogpunt naar hun leven te kijken?
Verwonderwezens wilt je aanmoedigen om stil te staan bij de positie van dieren in onze maatschappij. Ga mee op reis en laat je verassen door de geweldige wezens op onze planeet.

Verwonderwezens
A visual diary about wondrous encounters

Verwonderwezens questions the human-centered thinking that influences our western society. In Verwonderwezens, beautiful characteristics of the animals around us are taken out of their context and given to fantasy creatures that already cause admiration and amazement with their looks. With this, the book points at the amazing qualities animals have but we as humans completely ignore. 
The quality of living of animals in the western society is poor. We don’t sufficiently value animals. We don’t care about their viewpoint and needs and see them more as something to make profit of than as living beings. As we control everything in the life of an animal,including their death, isn’t it more than fair to look at their lives from their point of view? 
Verwonderwezens wants to encourage you to think about the position of animals in our society. Join the book’s journey and be surprised about the amazing creatures on our planet. 

Back to Top